Meteen naar de inhoud

Welkom

De stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk is opgericht op 30 maart 2004 en stelt zich ten doel het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Vaassen financieel te ondersteunen bij het onderhoud en beheer van de Dorpskerk.

Voor dit doel is een bankrekeningnummer geopend:
NL62 RABO 0364 4497 64 t.n.v. de stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk.

Vriend worden van de Dorpskerk staat open voor iedereen.
Wij zijn ervan overtuigd dat vele Vaassenaren met ons Vriend van de Dorpskerk willen worden om zo het goede voor ons dorp te kunnen behouden.
Met een jaarlijkse bijdrage van € 10 of meer bent u vriend van de Dorpskerk en helpt u ons om dit markante gebouw in een goede staat te bewaren.

Uw bijdrage is als gift aftrekbaar voor de belasting.
De stichting is door de Belastingdienst Oost Brabant te ’s Hertogenbosch aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u ons voor tenminste vijf jaar steunen met een bedrag van € 100 of meer per jaar dan kan uw gift worden omgezet in een periodieke gift die u een maximaal belastingvoordeel oplevert.
Meldt u aan als Vriend van de Vaassense Dorpskerk!